Uncategorised

Aug
08

โครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาพบสถานประกอบการ >>

              27 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาพบสถานประกอบการ เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษาแบบยั่งยืน ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม  

By amornrat | Uncategorised
DETAIL

Visitors

  • 31
  • 1,987
  • 25,401
TOP