Uncategorised

Aug
08

โครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาพบสถานประกอบการ >>

              27 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาพบสถานประกอบการ เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษาแบบยั่งยืน ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม  

By amornrat | Uncategorised
DETAIL

Visitors

  • 129
  • 4,586
  • 10,944
TOP