รายชื่อสถานประกอบการ เว็บไซต์สถานประกอบการ
City Power Co., Ltd. http://www.citypower.co.th/
Electricity Generating Authority of Thailand http://www.egat.co.th/
Force Crane Co., Ltd. http://www.forcecrane.com/
Siamtack Co., Ltd. http://www.siamtack.co.th/
Mitarun Industries Co., Ltd. http://www.mitarun.com/
Sammitr Motors Manufacturing Public Co., Ltd. http://www.sammitr.com/
Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. http://www.kobelco-thailand.com/
Automotive Engineering Bureau http://www.aeb.in.th/
True Corporation Public Co., Ltd. http://www2.truecorp.co.th/
Chyanun Supply Co., Ltd. http://www.inverter.co.th/
Marjinal Co., Ltd. http://www.marjinal.co.th/
United Steel Work Co., Ltd. http://www.unitedsteelwork.com/
C.P.Land Public Co., Ltd. http://www.cpland.co.th/
Hino Motors Manuafacturing(Thailand) Ltd.  http://www.hinomanufacturing.co.th/
F.M.G. Industry Co., Ltd. http://www.fmg-crb.com/
Thai Yazaki Electric Wire Co., Ltd. http://www.thaiyazaki-electricwire.co.th/
J J Kraiding Co., Ltd. http://www.xn--12cmba5d6dg4jua7ise.com/
Sirieakluck Industry Co., Ltd. http://sirieakluck.co.th/
Chai Manus Body Co., Ltd. http://www.cmb-truck.com/
FASCO Motors(Thailand) Ltd. http://www.fascomotors.co.th/
Dhipaya Insurance Public Co., Ltd. http://www.dhipaya.co.th/
Mahidol University https://www.mahidol.ac.th
Siriwat Corporation (1976) Co., Ltd. http://www.siriwat1976.com/
Prompt Techno Service Co., Ltd. http://www.prompt1992.com/
Italian-Thai Development Public Co., Ltd. http://www.itd.co.th/
Chan Wanich Security Printing Co., Ltd. http://www.chanwanich.com/
De​partment of Lands http://nam.dol.go.th/print/Pages/default.aspx
Royal Paper Forms Co., Ltd. http://www.royalpaperforms.com/
The Excise Department https://www.excise.go.th
L.P.N. Development Public Co., Ltd. http://www.lpn.co.th/
Sammitr Green Power Co., Ltd. http://www.sammitrgreenpower.com/
W.D. Civil Engineer and Building Co., Ltd. http://wdcivil.com/
Well Graded Engineering Co., Ltd http://www.well-graded.com/
Ritta Co., Ltd. http://www.ritta.co.th/
SQE Construction Co., Ltd. http://www.apthai.com/group-structure/
Land and Houses Public Co., Ltd. http://www.lh.co.th/
Airports of Thailand Public Co., Ltd. http://airportthai.co.th/
Thai Rung Union Car Public Co., Ltd. http://www.thairung.co.th/
PTT Tank Terminal Co., Ltd. http://www.ptttank.com/
Jones Lang LaSalle Management Co., Ltd. http://www.jll.co.th/
Century21 Property Aims Co., Ltd. http://www.century21propertyaims.com/
Naval Dockyard Department http://www.dockyard.navy.mi.th/
Thai Health Promotion Foundation http://www.thaihealth.or.th/
MKP-Autopart Co., Ltd. http://www.mkp-autopart.com/
Tokai Eastern Rubber (Thailand) Ltd. http://factory.rayongz.com/30977/
Sue Industrial Co., Ltd. http://www.yasaki.co.th/
Power Partners Co., Ltd. http://www.go2cad.com/iPhone/contact.html
Kiosqueto Co., Ltd. http://www.kiosqueto.com/
V.B. Engine Impex Co., Ltd. http://www.vbengine.com/
The Revenue Department http://www.rd.go.th/
Kamol Bavorn Auditing Office Co., Ltd. http://www.kmbvaudit.com/
Amarin Television Co., Ltd. http://www.amarintv.com/
Kasemrad Hospital http://www.kasemrad.co.th/
Kamol Narong Accounting and Law Co., Ltd. http://www.kmnraccount.com/
Global Medical (Thailand) Co., Ltd. http://www.gmtcosmetic.com/
Provincial Electricity Authority https://www.pea.co.th
Phyathai2 Hospital http://www.phyathai.com/
Bumrungrad Hospital https://www.bumrungrad.com
Dulyakij Accounting Office Co., Ltd. http://www.dulyakij.com/
Ratchthani Leasing Public Co., Ltd. http://www.ratchthani.com/
N2S Solutions Co., Ltd. http://www.n2s-solutions.com/
Ladkrabang Cargo Control Customs Bureau http://ladkrabang.customs.go.th/
Bangkok Naval Base http://www.bkkbase.navy.mi.th/
Naval Finance Department http://www.finance.navy.mi.th/
NYC Management Co., Ltd. http://www.nycthailand.com/
Siriraj Hospital http://www.siphhospital.com/
Thanasiri Group Public Co., Ltd. http://www.thanasiri.com/
Firstnet Accounting Co., Ltd. http://firstnetacc.com/
Quadell Printing Co., Ltd. http://www.quadel.co.th/
Soneva (Thailand) Co., Ltd. http://www.soneva.com/
Taniya Co., Ltd. http://www.thaniyagroup.com/
Rungruang Accounting and Lawyer Co., Ltd. http://www.rracc.com/
Witcorp Products Co., Ltd. http://www.witcorp.co.th/
Asia Biomass Co., Ltd. http://www.asiabiomass.com/
S. C. Accounting and Business Consultant Co., Ltd. http://www.scaccounting1995.com/
Business Online Public Co., Ltd. https://www.bol.co.th/
Sethakis Accounting Co., Ltd. http://www.skacta.com/
Phetkasem2 Hospital http://www.petkasem2hospital.com/
Best T.J. Group Co., Ltd. http://www.btj-group.com/
Government Savings Bank http://www.gsb.or.th/
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) http://www.baac.or.th/
Landco Sport & Musical Co.,Ltd http://www.landco-sportland.com/
Toyota Metropolitan Co., Ltd. http://www.toyotametro.co.th/
MCOT Public Co., Ltd. http://www.mcot.net/
Narong Accounting Office Co., Ltd. http://www.narongaccounting.co.th/
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education http://www.ops.moe.go.th/
Sime Darby Mazda (Thailand) Co., Ltd. http://www.simedarbymazda.com/
General Comtech Co., Ltd. http://www.generalcomtech.com/
Krung Thai Bank Public Co., Ltd. http://www.ktb.co.th/
Tip Auto Technic Co., Ltd. http://www.tipauto.co.th/
The ONE Enterprise Co., Ltd. http://www.gmmgrammy.com/
The Mall Group Co., Ltd. http://www.themall.co.th/
T.A.P. Sammiti Polysack Co., Ltd. http://www.tapsammiti.com/
CP All Public Co., Ltd. http://www.cpall.co.th/
DHL Express International (Thailand) Ltd. http://www.dhl.co.th/
Poonpan Nakhonchaisri Co., Ltd. http://poonpunart.com/
Muller Mechanic Co., Ltd. http://www.muller.co.th/
Central Pattana Public Co., Ltd. http://cpn-th.listedcompany.com/
Toyota K. Motors Toyota’s Dealer Co., Ltd. http://www.kmotors.co.th/
Pisan Home Co., Ltd. http://www.banpisan.com/
Seang Ngarm Group (2535) Co., Ltd. http://www.sng2535.com/
Bangkok Center SDO Co., Ltd. http://www.bkcsdo.com/
Multi – Store (Thailand) Co., Ltd. http://www.multistore.co.th/
Zulex (Thailand) Co., Ltd. http://www.zulex.co.th/
Thai Nam Poly Pack Co., Ltd. http://www.thainam.co.th/
Cosmeplus Co., Ltd. http://www.cosme-plus.com/
Mida Assets Public Co., Ltd. http://www.midaassets.com/
AGC Flat Glass Public Co., Ltd. https://www.agc-flatglass.co.th/
Kwangpaisal Food Product Co., Ltd. http://www.pumpuibrand.com/
In Metal (Thailand) Co., Ltd. http://www.inmetal.co.th/
Jintana Intertrade Co., Ltd. http://www.jintana.com/
Thong Thai Textile Co., Ltd. http://www.thongthaitextile.com/
Sang Thai Shipping Co., Ltd. http://www.sangthai.co.th/
Zubbsteel Co., Ltd. http://www.zubbsteel.com/
Yan Wal Yun Co., Ltd. http://www.deksomboon.com/
Hi-Tech Apparel Co., Ltd. http://www.hi-group.com/
Petroplus Energy Co., Ltd. http://www.petroplusenergy.com/
Cho Heng Rice Vermicelli Factory Co., Ltd. http://www.choheng.com/
PSM Bearing Co.,Ltd. https://psmbearing.wixsite.com/psmbearing
Port Authority of Thailand http://www.port.co.th/
Nok Airlines Public Co., Ltd. http://www.nokair.com/
Thai Ha Public Co., Ltd. http://www.kasetbrand.com/
Inter Ink Technics Co., Ltd. http://www.pantavanij.com/
Kaiser Biz Co., Ltd. http://www.kaiserbiz.com/
Government Savings Bank http://www.gsb.or.th/
WorldLease Co., Ltd. http://www.worldlease.co.th/
Asia Hotel http://www.asiahotel.co.th/
TOT Public Co., Ltd. http://www.tot.co.th/
Srisup Transport Co., Ltd. http://www.dxplace.com/
The Line Trading Co., Ltd. http://greenhouse.in.th/
Inter Ink Technics Co., Ltd. http://www.pantavanij.com/
Metropolitan Electricity Authority http://www.mea.or.th/
AIA Co., Ltd. https://www.aia.co.th
Tourism Authority of Thailand http://thai.tourismthailand.org/
Aim Thai Fruit Co., Ltd. http://aimthaifruit.com/
Siam Ed-Taro Limited Partnership http://siamedtaro.com/
Narai Hotel http://www.naraihotel.co.th/
Bureau Veritas (Thailand) Ltd. http://www.bureauveritas.co.th/
Furama-Unico Silom Co., Ltd. http://www.furama.com/
Thanachart Bank Public Co., Ltd. http://www.thanachart.co.th/
Deestone Co., Ltd. http://www.deestone.com/
Freight Links Express (Thailand) Co., Ltd. http://www.fleth.co.th/
Bank of China http://www.bankofchina.com/th/th/
Dusit Thani Hotel http://www.dusit.com/dusitthani/bangkok/th/
Thai Airways International Public Co., Ltd. http://www.thaiairways.com/
Next Step Co., Ltd. http://www.nextsteptv.com/
Century Park Hotel http://www.centuryparkhotel.com/
Glory M Co., Ltd. http://www.glory-m.com/
Novotel Hotel http://www.novotelbkk.com/
Thai Smile Airways Co., Ltd. http://www.thaismileair.com/
CAT Telecom Public Co., Ltd. http://www.cattelecom.com/
Stream I.T. Consulting Ltd. http://www.stream.co.th/
Jindasiam Packaging Co., Ltd. http://www.siampackaging.co.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *