Categories
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

SongklaU_SuratCampus

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดูงานสหกิจศึกษา >>

14 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

Categories
เนื้อหาประกาศ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

1. บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด (ปากเกล็ด จ.นนทบุรี)

    – ต้องการรับนักศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้อง

    – ตำแหน่ง การบัญชี-การเงิน, การตลาด, การจัดการ, และแผนกกราฟิก

 

หากนศ. คนใดสนใจ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักสหกิจศึกษา


 

Categories
เนื้อหาประกาศ

สำหรับนศ.เตรียมความพร้อมฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เรื่องการลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559

 

ประกาศแจ้งนักศึกษาเตรียมความพร้อมฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ออกปฏิบัติงานฯ 2/2559)

 เรื่องการลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559

   

       ขณะนี้สำนักสหกิจศึกษาได้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปแก่สำนักทะเบียนแล้ว คาดว่านศ. อาจจะสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาได้ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2559  ขอให้นักศึกษาเข้าระบบลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนต่อไป


 

Categories
เนื้อหาประกาศ

ขณะนี้ระบบจัดการสหกิจศึกษา www.coopsystem.siam.edu สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

 

ประกาศแจ้งนักศึกษาสหกิจศึกษา

 

     ขณะนี้ระบบจัดการสหกิจศึกษา http://www.coopsystem.siam.edu/ สามารถใช้งานได้ปกติแล้ว นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าระบบเพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลต่างๆ ได้แล้ว

 


 

Categories
เนื้อหาประกาศ

สำหรับนศ.เตรียมความพร้อมฯ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ขณะนี้ระบบได้เปิดให้กรอกข้อมูลสมัครโครงการสหกิจศึกษาแล้วจนถึง 30 เมย.60

 

ประกาศสำหรับนศ.เตรียมความพร้อม ภาคการศึกษาที่ 2/2559

(ออกปฏิบัติงานฯ ภาคการศึกษาที่ 3/2559)

 

   ขณะนี้ระบบได้เปิดให้นักศึกษาเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2560

   หากนศ. คนใดไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง กรุณาแจ้งข้อมูลดังนี้ภายใน Inbox ใน Facebook สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เท่านั้น 

    1. ชื่อ-นามสกุล
    2. รหัสนักศึกษา
    3. สาขาวิชา/คณะ
    4. เบอร์โทรศัพท์ 
    5. E-mail@siam.edu 

    ทาง Admin จะดำเนินการลงทะเบียนให้นศ. และจะแจ้งกลับทันทีหลังจากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 


 

 

Categories
เนื้อหาประกาศ

เข้าสู่แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3/2559

 

 แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 (2/2)  ภาคการศึกษาที่ 3/2559

 (สำหรับนศ.ออกปฏิบัติงาน เทอม 1/2560)

 

 –   ข้อสอบปรนัย ​​​​​​​60 คะแนน

 –   กำหนดทำแบบทดสอบวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 –   ประกาศผลคะแนนในเว็บสำนักสหกิจศึกษาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

 –   คลิกเพื่อเข้าสู่แบบทดสอบ

     >> แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3/2559

 


 

 

Categories
เนื้อหาประกาศ

เข้าสู่แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3/2559

 

 แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 3/2559

 (สำหรับนศ.ออกปฏิบัติงาน เทอม 1/2560)

 

 –   ข้อสอบปรนัย ​​​​​​​60 คะแนน

 –   กำหนดทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

      (ปิดระบบวันที่ 4 กรกฎาคม 2560)

 –   ประกาศคะแนนตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

 –   คลิกเพื่อเข้าสู่แบบทดสอบ

     >> แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3/2559

 


 

 

Categories
เนื้อหาประกาศ

เข้าสู่แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2559

 

 แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2/2559

 (สำหรับนศ.ออกปฏิบัติงาน เทอม 3/2559)

 

 –   ข้อสอบปรนัย ​​​​​​​60 คะแนน

 –   กำหนดทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 20– 25 เมษายน พ.ศ. 2560

      (ปิดระบบวันที่ 26 เมษายน 2560)

 –   ประกาศคะแนนตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 –   คลิกเพื่อเข้าสู่แบบทดสอบ

     >> แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2559

 


 

 

Categories
เนื้อหาประกาศ

เข้าสู่แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2559

 

 แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2/2559

 (สำหรับนศ.ออกปฏิบัติงาน เทอม 3/2559)

 

 –   ข้อสอบปรนัย ​​​​​​​60 คะแนน

 –   กำหนดทำแบบทดสอบสิ้นสุดภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 –   คลิกเพื่อเข้าสู่แบบทดสอบ

     >> แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2559

 


 

Categories
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

Innovation to the Active Learning

โครงการอบรม “Innovation to the Active Learning” >>

5 มิถุนายน 2558 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา ร่วมในพิธีเปิดงานโครงการอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเรื่อง “Innovation to the Active Learning”