ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

0122533
2019-01-17

ติดต่อสำนักสหกิจศึกษา

ที่ตั้ง                  :        สำนักสหกิจศึกษา 

                                     อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น (อาคาร 19)  ชั้น 9   มหาวิทยาลัยสยาม

38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์            :        0-2457-0068  ต่อ  5153

โทรสาร              :        0-2868-6856

อีเมล                  :        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์              :       http://www.coop.siam.edu

เฟสบุ๊กเพจ        :       https://www.facebook.com/coopsiamu  

ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา :

ผศ.ดร.มารุจ  ลิมปะวัฒนะ (ประวัติย่อ)

ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา

มือถือ : 087-009-9558   อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.