ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

0122520
2019-01-17

ประชุมร่วมทางด้านสหกิจศึกษา >>

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับ Dr.Paul Stonely CEO and Executive Committee of WACE เเละ Prof.Olof Blomqvist WACE Board of Director ที่มาร่วมประชุมร่วมกับคณาจารย์เเละนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ทางด้านสหกิจศึกษา รวมถึงเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม