ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
loader

0036179
2018-01-21

 

 แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 (2/2)  ภาคการศึกษาที่ 3/2559

 (สำหรับนศ.ออกปฏิบัติงาน เทอม 1/2560)

 

 -   ข้อสอบปรนัย ​​​​​​​60 คะแนน

 -   กำหนดทำแบบทดสอบวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 -   ประกาศผลคะแนนในเว็บสำนักสหกิจศึกษาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

 -   คลิกเพื่อเข้าสู่แบบทดสอบ

     >> แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3/2559