ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
loader

0036179
2018-01-21

 

 แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 3/2559

 (สำหรับนศ.ออกปฏิบัติงาน เทอม 1/2560)

 

 -   ข้อสอบปรนัย ​​​​​​​60 คะแนน

 -   กำหนดทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

      (ปิดระบบวันที่ 4 กรกฎาคม 2560)

 -   ประกาศคะแนนตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

 -   คลิกเพื่อเข้าสู่แบบทดสอบ

     >> แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3/2559