ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
loader

0036179
2018-01-21

 

 แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2/2559

 (สำหรับนศ.ออกปฏิบัติงาน เทอม 3/2559)

 

 -   ข้อสอบปรนัย ​​​​​​​60 คะแนน

 -   กำหนดทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 20- 25 เมษายน พ.ศ. 2560

      (ปิดระบบวันที่ 26 เมษายน 2560)

 -   ประกาศคะแนนตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 -   คลิกเพื่อเข้าสู่แบบทดสอบ

     >> แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2559