ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
loader

0023075
2017-11-18

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

1. บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด (ปากเกล็ด จ.นนทบุรี)

    - ต้องการรับนักศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้อง

    - ตำแหน่ง การบัญชี-การเงิน, การตลาด, การจัดการ, และแผนกกราฟิก

 

หากนศ. คนใดสนใจ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักสหกิจศึกษา