ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
loader

0036179
2018-01-21

 

ประกาศแจ้งนักศึกษาเตรียมความพร้อมฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ออกปฏิบัติงานฯ 2/2559)

 เรื่องการลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559

   

       ขณะนี้สำนักสหกิจศึกษาได้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปแก่สำนักทะเบียนแล้ว คาดว่านศ. อาจจะสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาได้ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2559  ขอให้นักศึกษาเข้าระบบลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนต่อไป