ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
loader

0036179
2018-01-21

 

ประกาศสำหรับนศ.เตรียมความพร้อม ภาคการศึกษาที่ 2/2559

(ออกปฏิบัติงานฯ ภาคการศึกษาที่ 3/2559)

 

-   ขณะนี้ระบบได้เปิดให้นักศึกษาเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2560

-   หากนศ. คนใดไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง กรุณาแจ้งข้อมูลดังนี้ภายใน Inbox ใน Facebook สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เท่านั้น 

    1. ชื่อ-นามสกุล
    2. รหัสนักศึกษา
    3. สาขาวิชา/คณะ
    4. เบอร์โทรศัพท์ 
    5. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

    ทาง Admin จะดำเนินการลงทะเบียนให้นศ. และจะแจ้งกลับทันทีหลังจากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว