ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
loader

0036179
2018-01-21

 

 แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2/2559

 (สำหรับนศ.ออกปฏิบัติงาน เทอม 3/2559)

 

 -   ข้อสอบปรนัย ​​​​​​​60 คะแนน

 -   กำหนดทำแบบทดสอบสิ้นสุดภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 -   คลิกเพื่อเข้าสู่แบบทดสอบ

     >> แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2559